Leverantörsfaktura till Västra Götalandsregionen

Här finns information om hur du som är leverantör ska fakturera till Västra Götalandsregionen (VGR).

Support

Telefonsupport

Frågor om faktura, betalningar och reskontra
010-441 02 00 knappval 2-2

Övriga Leverantörsfrågor, tex avtal
010-441 02 00 knappval 2-1

E-post

Fakturafrågor
leverantorsfaktura@vgregion.se

Inköpsfrågor
koncerninkop@vgregion.se

Fakturapåminnelser
paminnelse.vgr@vgregion.se