Redovisning

redovisning.regionservice@vgregion.se

Använd ovanstående e-post för snabb hantering.

Ylva Boberg

Ekonomiadministratör

Telefonnummer

Kontor: 010 - 441 37 61

Josefin Ärlevik

Ekonom

Telefonnummer

Kontor: 010 - 441 37 33

Christopher Persson

Ekonom

Telefonnummer

Kontor: 010 - 441 37 50

Elisabeth Söderman

Ekonom

Telefonnummer

Kontor: 010 - 441 37 79

Jaroslaw Sadej

Ekonom

Telefonnummer

Kontor: 010 - 441 37 69

Jingbo Johansson

Ekonom

Telefonnummer

Kontor: 010 - 441 37 88

Carina Tysk

Ekonom

Telefonnummer

Kontor: 010 - 441 37 97

Jenny Bogren

Ekonom

Telefonnummer

Kontor: 010 - 441 37 58

Stefan Olsson

Servicechef, team 3

Telefonnummer