Köpt Vård

koptvard@vgregion.se

Använd ovanstående e-post för snabb hantering.

Annalena Fröjd

Ekonomiadministratör

Telefonnummer

Kontor: 010 - 441 37 63

Malin Johansson

Ekonomiadministratör

Telefonnummer

Kontor: 010 - 441 37 67

Marie-Louise Eklind

Ekonomiadministratör

Telefonnummer

Kontor: 010 - 441 37 76

Theres Nilsson

Ekonomiadministratör

Telefonnummer

Kontor: 010 - 441 37 59

Therese Svegreus

Ekonomiadministratör

Telefonnummer

Kontor: 010 - 441 37 08

Rose-Marie Sjöqvist Hilli

Ekonomiadministratör

Telefonnummer

Kontor: 010 - 441 37 75

Sanna Gustavsson

Adm koordinator

Telefonnummer

Kontor: 010 - 441 37 91
Delprocessledare

Ann-Charlotte Josefsson

Servicechef, team 2

Telefonnummer