Redovisning

redovisning320.regionservice@vgregion.se

Använd ovanstående e-post för snabb hantering.

Marie Larsson

Ekonomiadministratör

Telefonnummer

Kontor: 010 - 441 37 66

Zenita Ahlin

Ekonom

Telefonnummer

Kontor: 010 - 441 37 39

Frida Eklöf

Ekonom

Telefonnummer

Kontor: 010 - 441 37 74

Helén Wallerman

Servicechef, team 1

Telefonnummer