Högsbo specialistsjukhus - första spadtaget

Uppdaterad:
Publicerad:

Den 18 oktober togs det första spadtaget för byggnationen av Högsbo Specialistsjukhus av Västra Götalandsregionen och Skanska. Specialistsjukhuset är ett steg i att modernisera och utveckla närsjukvården i Göteborg.

Befolkningen växer vilket ställer högre krav på vården. Högsbo specialistsjukhus är en satsning i att utveckla och förstärka närsjukvården som Regionfullmäktige ställt sig bakom. Förstärkningen innebär att etappvis bygga ut den öppna specialistsjukvården med två specialistsjukhus. Frölunda specialistsjukhus och Lundby närsjukhus är omoderna och behöver ersättas.

Högsbo specialistsjukhus får en tydlig profil och ska stå för nytänkande, innovation samt utmana befintliga sätt att bedriva hälso- och sjukvård, både regionalt och nationellt.

-Regionservice ska leverera standardiserade servicelösningar som är effektiva och funktionella med vårdprocessen som utgångspunkt. Det är då vi kan få effekter som gynnar vårdpersonalen och våra medborgare, säger Måns Ottertun, Affärsområdeschef inom Regionservice. 

Regionservice har varit med hela vägen i planeringen för att bidra med kunskap men också för att kunna kravställa byggnationen utifrån service och materialförsörjning.

-Högsbo Specialistsjukhus är ett ypperligt tillfälle för oss att, i samverkan med övriga förvaltningar, utveckla vår serviceleverans för framtidens hälso- och sjukvård.  Vi ser en möjlighet att genom projektet driva vår utveckling ur ett regionalt perspektiv, att nytänkande och innovation som skapas inom ramen för detta projekt också ska kunna erbjudas inom hela Västra Götalandsregionen, avslutar Måns.

Högsbo specialistsjukhus kommer att stå klart för att ta emot de första patienterna i slutet av 2023. Då ersätter det nya sjukhuset Frölunda specialistsjukhus och tar också över annan verksamhet inom dagkirurgi i Göteborg.

Vid spadtaget kommer fastighetsnämnden i Västra Götalandsregionen, Sjukhusen i väster, Västfastigheter och Skanska vara representerade.