Läkemedelsnära produkter har slutat packa med plast

Uppdaterad:
Publicerad:

Läkemedelsnära produkter (LMN) har under 2020/2021 arbetat för att minska plastanvändandet i sin verksamhet.

- Västra Götalandsregionens miljömål är viktiga att arbeta med och vi försöker ständigt förbättra och hjälpa till så mycket vi kan, säger Christopher Eriksson servicechef leverans, Läkemedelsnära produkter i Skövde. Vi såg att vi kunde påverka målet med att återvinna material.

LMN:s miljömål för 2022 är att minska andelen brännbart avfall med 20 procent. En viktig del är att hela tiden bli bättre på att återvinna den mjukplast man behöver använda. Hittills i år har LMN sorterat ut cirka 2 500 kilo mjukplast för återvinning och räknar med att ha dubblat detta vid årets slut.

-Det är också viktigt att se vilken plast man kan sluta använda helt. Tidigare använde packstationerna sig av ”bubbelplast” som förpackningsemballage i kartongerna. Förbrukningen av bubbelplasten var cirka 500 kilo för 2020. Plasten togs bort början av 2021 och nu används endast papper som fyllnadsmaterial.

- Det är viktigt att vi alla hjälps åt att arbeta med VGR:s övergripande miljömål* och det första vi kände att vi kunde göra var att byta ut förpackningsemballaget som vi packar våra ordrar med från plast till papper, säger Christopher.

 
Maria Karlsson och Wilhelm Hansson arbetar som lagerarbetare med både plock och pack på Läkemedelsnära produkter i Skövde.

 

Efter att de genomfört en testperiod med “pappmaskiner” i produktionen, gjordes en utvärdering där lagerarbetarna fick lämna synpunkter på hur de upplevde att det nya förpackningsmaterialet fungerade att arbeta med.

- Flera positiva fördelar lyftes då fram, förutom att materialet är ett betydligt miljövänligare alternativ än plast, som till exempel att det skyddade produkterna bättre, var mer flexibelt att arbeta med samt att det inte gick sönder lika lätt som fyllnadsmaterialet av plast. För läkemedelsnära produkter kommer målet att minska andelen brännbart avfall med 20 procent med största sannolikhet vara uppfyllt 2022, avslutar Christopher. 

____________________________________________________________

*VGR:s miljömål

De övergripande miljömålen i Västra Götalandsregionen ska bidra till ett ekologiskt hållbart samhälle enligt Agenda 2030 och Parisavtalet inom EU.

  • Våra produkt- och materialflöden är resurseffektiva och giftfria

  • Våra direkta växthusgasutsläpp har minskat med 85 procent och de indirekta växtgasutsläppen har minskat med 50 procent.

  • Vi utnyttjar ekosystemtjänst hållbart och främjar den biologiska mångfalden.

Här kan du läsa mer om - VGRs miljömål