Logistik- och försörjningsstrategin antagen i Servicenämnden

Uppdaterad:
Publicerad:

Var är vi nu?

Logistik- och försörjningsstrategin blev antagen av Servicenämnden i december 2018 och under våren 2019 har strategin varit på remiss till samtliga nämnder och styrelser. Glädjande är att alla godkänner strategin med beaktande av inkomna synpunkter. Nu väntas strategin behandlas i Regionstyrelsen och Regionfullmäktige under hösten 2019.