Sahlgrenska sjukhuset -       Miljö och återvinning

Miljö, återvinning och transport av farligt gods

Blanketter och instruktioner finns på följande sida:
Regiongemensamma regler om transport av farligt gods

Christina Mauritzon

Enhetschef, Område Sahlgrenska

Telefonnummer

Materialförsörjning i vården

Boka och beställ

Flytt av möbler som skall kasseras hanteras av Flyttservice inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset. 

Formulär för beställning av flytt av möbler