Tillgänglighetsredogörelse

Försörjningsförvaltningen inom Västra Götalandsregionen står bakom webbplatsen service.vgregion.se.  Redogörelsen beskriver hur service.vgregion.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Servicewebben regionservice.vgregion.se är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen? 

Om du behöver innehåll från regionservice.vgregion.se som inte är tillgängligt för dig kan du meddela oss att du behöver information i alternativt format.

Du kan också kontakta oss på följande sätt:

E-post: fastighetstodservice.kommunikation@vgregion.se
Svarstiden är normalt två arbetsdagar. 

Telefon: 010-4410 00 00 och be att få bli kopplad till Kommunikationsenheten på Fastighet, stöd och Service

Lämna synpunkter på tillgängligheten

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss brister i tillgänglighet så att vi får veta att problemet finns.

Kontakta tillsynsmyndigheten

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du upplever brister i tillgängligheten till vgregion.se kan du göra en anmälan till myndigheten för digital förvaltning via ett formulär på deras hemsida.

Bristande förenlighet med lagkraven

Här beskrivs de delar som inte är tillgängliga. Kända tillgänglighetsbrister åtgärdas löpande.

Problem vid användning utan syn eller med nedsatt syn

 • Det finns bilder och infografik som saknar alternativtext.
 • Det finns bilder av text som saknar alternativtext.
 • Det finns bilder med felaktig alternativtext.
 • Det finns I-frames som saknar beskrivningar av dess innehåll.
 • De flesta dokument är inte helt tillgängliga.
 • Det kan finnas dokument där texten har för låg kontrast mot bakgrunden.
 • Det finns rubriker som är felformaterade eller i ologisk ordning.
 • Länktexter och rubriker på de länkade sidorna stämmer inte alltid överens. 
  Det finns länkar där länkens syfte inte är tydligt.
 • Filmer publicerade före den 1 januari 2025 kan sakna syntolkning. 
 • I formulär framgår inte vilka fält som är obligatoriska. 
 • Sida "Lediga jobb" innehåller ett plug-in från tredje part. Fältet för att avgränsa sökningen efter kommun är inte tillgänglig. På sidan för att visa sökresultat används listelement och ARIA-kod felaktigt.
 • För att visa patientmenyer används en tjänst från tredje part. Denna tjänst har ett eget inbyggt gränssnitt som inte har varit möjligt att anpassa till Servicewebbens gränssnitt. När man växlar mellan Servicewebben och patientmenyer kan man därför uppleva gränssnitt och navigation som inkonsekvent.

Problem vid använding med nedsatt färgseende

Det finns dokument med infografik som inte går att avkoda utan färgseende.

Problem vid användning med begränsad kognition, inlärning eller språk

 • Det finns länkar där länkens syfte inte är tydligt.
  Länktexter och rubriker på de länkade sidorna stämmer inte alltid överens.
 • Det finns sidor där språket är svårt att förstå.
 • Det finns bilder av text som används för att presentera text.
 • För att visa patientmenyer används en tjänst från tredje part. Denna tjänst har ett eget inbyggt gränssnitt som inte har varit möjligt att anpassa till Servicewebbens gränssnitt. När man växlar mellan Servicewebben och patientmenyerna kan man därför uppleva gränssnitt och navigation som inkonsekvent.

Problem vid nedsatt finmotorik, styrka eller rörlighet

Sida "Lediga jobb" innehåller ett plug-in från tredje part. Fältet för att avgränsa sökningen efter kommun är inte tillgänglig. 

Problem vid användning utan hörsel eller med nedsatt hörsel

Det finns filmer som saknar textning.

Innehåll som inte omfattas av lagen

Det innehåll som beskrivs här är inte fullt tillgängligt, men undantas enligt 9 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

 • Filmer som publicerats före den 23 september 2020 saknar syntolkning.
 • Filmer som publicerats före den 23 september 2020 saknar undertexter.
 • Dokument som är publicerade före den 23 september 2018 är inte tillgängliga.

Hur vi testat webbplatsen

Löpande kontroller av tillgängligheten på regionservice.vgregion.se görs med hjälp av intern expertis och automatiska tester. 

Webbplatsen publicerades den 6 april 2017.

Senaste bedömningen gjordes den 10 januari 2024.

Redogörelsen uppdaterades den 23 januari 2024.