Effektiv arbetsplats

Effektiv arbetsplats

Tjänsten innebär att leverera FM-tjänster i vårdlokaler och verksamhetslokaler enligt överenskommelse per objekt för förvaltningen. Tjänsten kan inkludera följande beroende på förvaltningens behov och objektets förutsättningar:

  • Kontorsservice
  • Intern posthantering
  • Skötsel av konferensrum
  • Intern avfallshantering
  • Interna och externa flyttjänster
  • Övrig arbetsplatsskötsel utifrån behov

Leverantörer

Effektiv arbetsplats är en tjänst som levereras av olika enheter beroende på verksamhet, geografisk ort eller fastighet.

Arbetsplatsservice

Transport av gods inom sjukhus

Post

Flyttservice

Miljö och återvinning