Med hållbarhet i tanken!

Nu har VGR upphandlat trafik med två tunga lastbilar med Sundsvalls Express AB som leverantör, som drivs på biogas. Det är ett steg på väg mot fossilfria transporter.

Sara Ranäng arbetar på Regionservice som verksamhetsutvecklare inom logistik och har tillsammans med Miljöavdelningen på Koncernkontoret och Koncerninköp arbetat hårt för att få de två tunga lastbilarna i trafik.
-Västra Götalandsregionen är en viktig samhällsaktör och hur vi upphandlar och driver transporter i egen regi påverkar möjligheten att minska negativ klimatpåverkan i regionen, säger Sara. Genom proaktivt upphandlingsarbete och med en framåtriktad miljöplan är VGR med och bidrar till omställning av fossilfria transporter, vilket är viktigt för att vi ska uppnå våra miljömål.

VGRs program för hållbara transporter avser hela transportområdet och ska bidra till att nå de regionala målen för en fordonsflotta som går på förnybara drivmedel och inte släpper fossil koldioxid ut i atmosfären. 2017 hade VGR minskat sina koldioxidutsläpp med 65 procent jämfört med 2006.

Regionservice ansvarar för många viktiga servicetjänster i Västra Götalandsregionen. Med centrala logistik- och produktionsenheter kan vården försörjas på ett effektivt och hållbart sätt.
-VGRs långsiktiga miljömål är att våra transporter ska vara fossilfria och energieffektiva. Därför är vi väldigt stolta över att vi nu äntligen fått våra två första tunga lastbilar som drivs på biogas i trafik. Vi kommer fortsätta vårt arbete mot hållbara och fossilfria transporter, avslutar Sara Ranäng.