Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Hjälpmedelskonsultation online

Digitala vårdmöten är ett komplement till Hjälpmedelscentralens ordinarie tjänsteutbud och förväntas bli ett alternativ till fysiska besök och en möjlighet att ge snabbare och enklare stöd.

- Onlinebesök förväntas bli ett alternativ till fysiska besök och en möjlighet att ge snabbare och enklare stöd, säger Karola Lindstedt Johansson, Hjälpmedelskonsulent och projektledare på Hjälpmedelscentralen, Regionservice.

Konsultationen sker genom den nya digitala vårdmötestjänsten Mitt vårdmöte, som samlar de verksamheter i VGR som erbjuder digitala vårdmöten. Hjälpmedelscentralen är en av de första verksamheterna i VGR att testa den nya tjänstens möjligheter.

-Nyttoeffekterna med digitala vårdmöten är ökad tillgänglighet, ökad effekt genom att kunna använda oss av kompetens i hela Västra Götalandsregionen, minskad miljöbelastning samt lägre kostnad genom minskad tidsåtgång för vissa konsultationer och uppföljningar, säger Karola

Alla parter är övervägande positiva och anser att digitala vårdmöten är ett bra komplement till hjälpmedelscentralens ordinarie tjänsteutbud. Under projektets gång har man dragit lärdomen att all konsultation inte lämpar sig för att göras digitalt. En annan lärdom är hur den tekniska utrustningens funktionalitet och uppkopplingshastighet påverkar upplevelsen av det digitala vårdmötet.

- Det vi gör nu är att studera om vissa typer av hjälpmedel är mer lämpade och om det är mer passande under ett visst skede i förskrivningsprocessen, avslutar Karola.