Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Best Service – nationellt kunskapsutbyte och förbättringsarbete

Visste du att Regionservice jobbar med benchmarking? Vi drar nytta av andra serviceorganisationers förbättringsarbeten i samarbetsforumet Best service.

Regionservice är tillsammans med resten av Sveriges 21 landsting/regioner medlemmar i Best Service, ett nätverk för serviceorganisationerna inom den svenska hälso- och sjukvården. På nationell nivå handlar Best Service om att utveckla vårdens servicefrågor. Genom att ta del av varandras lokala kunskaper och erfarenheter kan nationella standarder och riktlinjer tas fram och i slutändan leda till förbättringar av verksamheter i hela Sverige.

Varför jobbar vi med detta?

- Benchmarking handlar mycket om att jämföra våra nyckeltal med andra serviceorganisationer och jobba med ständiga förbättringar. Nyckeltalen är indikatorer på vår produktivitet och effektivitet men också underlag till aktiviteter i vår verksamhetsplan, säger Erik Hallberg, affärsområdeschef på Regionservice och styrelseledamot i Best Service.

Nätverket mäter och följer upp nyckeltalen för verksamhetsutveckling och lärande för att sen försöka utveckla verksamheten ur ett best-practice perspektiv. De nationella mätningarna sker efter en särskild process två gånger om året. Totalt 53 sjukhus i Sverige deltog hösten 2019.

Nyckeltalsjämförelser – motorn i förbättringsarbete

En gång om året hålls nätverksträff för alla som jobbar med benchmarking (nyckeltalsjämförelser) på Regionservice. Då presenteras resultatet av höstens mätning och deltagarna tar fram aktiviteter och handlingsplan för tjänsteområdena lokalvård, patientmåltider och patienttransporter. Processen med den nationella nyckeltalsjämförelsen ger input till det dagliga förbättringsarbetet på Regionservice.

- Vi mäter och följer upp nyckeltalen som en del i verksamhetsutvecklingen - syftet är att vi ska få idéer och inspiration till vårt förbättringsarbete. Det är mycket positivt om vi kan lära av varandra och arbeta mer lika i Västra Götalandsregionen, säger Erik Hallberg. 

Tanken med att planera konkreta aktiviteter är att genomföra dem i verksamheten på sjukhusen i Västra Götalandsregionen och sedan utvärdera dem för att få ett ännu bättre resultat.

- Jag ser de nationella nyckeltalsjämförelserna som en motor och ett verktyg till att jobba med vårt eget dagliga förbättringsarbete, säger Sandro Giorgini, utvecklingschef på Regionservice. Att få in vanan att jobba med förbättringsarbete på ett standardiserat sätt är den stora vinsten.

Målet är att alla tjänster minst ska ligga på medianvärdet i den nationella nyckeltalsjämförelsen för tjänster som utförs i egen regi.

Senast uppdaterad: 2023-12-04 10:12