Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Projekt undersöker enhetligt sortiment av digitala hjälpmedel

Projekt “Välfärdsteknik i samverkan” undersöker enhetligt sortiment av digitala hjälpmedel för invånare, region, kommun och privata vårdgivare i Västra Götaland.

I mars 2021 beslutade Styrgrupp IT i Väst (SITIV) att genomföra ett projekt med uppdrag att undersöka om Hjälpmedelscentralen i Västra Götaland skulle kunna förse de 49 kommunerna, Västra Götalandsregionen, samt de privata vårdgivarna med ett enhetligt sortiment av ”digitala hjälpmedel”* och iså fall hur. Detta ska levereras genom ett beslutsunderlag med tillhörande referensunderlag senast den 17 december 2021. Projektet har fått namnet ”Välfärdsteknik i samverkan” och startades formellt upp under april 2021.

För kommunernas räkning har Adam Krantz ifrån VästKom utsetts som projektledare och ifrån VGR har Emma Övelius samt Christofer Montell ifrån Lumell utsetts.

- Det är väldigt spännande att medverka i projektet som är till nytta för alla invånare inom Västra Götaland inom digitala hjälpmedel. Detta skulle, om vi kommer försörja Västra Götaland, innebära en utveckling av Hjälpmedelscentralens utbud inom både produkter och tjänster, säger Jonas Wiik, områdeschef HMC.

Under hösten kommer projektet att fokusera på framtagande av en principiell modell. En fördjupning på hur ett framtida införande kan gå till samt vilken väg som rekommenderas för Västra Götaland.

- Vi ska göra vårt allra bästa för att vara delaktiga och objektiva i projektet inför en kommande försörjningslösning. Det är viktigt att det blir en lösning som är smart och effektiv för alla inblandade parter, avslutar Jonas Wiik.

Läs mer

Här kan du läsa mer on projektet:
Projektsida för välfärdsteknik i samverkan

Om digitala hjälpmedel

I begreppet ”digitala hjälpmedel” inräknas både traditionella hjälpmedel med digitala komponenter men även det område som vanligtvis benämns ”välfärdsteknik”. Projektets officiella definition av digitala hjälpmedel lyder: ”Digital teknik som syftar till att bibehålla eller öka trygghet, aktivitet, delaktighet eller självständighet för en person som har eller löper förhöjd risk att få en funktionsnedsättning, oavsett om den är individuellt utprovad eller inte”

Senast uppdaterad: 2021-09-30 15:43