Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Kraftsamling för elektrifiering i Västra Götalandsregionens egna verksamheter

Västra Götalandsregionen gör just nu en västsvensk kraftsamling för hållbar omställning inom elektrifiering, som en del av Miljömål 2030 och Regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland 2021-2030.

Under våren 2021 har Regionservice, i samarbete med Koncernkontoret och Västfastigheter, tagit fram en införandeplan för elfordon och infrastruktur för laddning inom Västra Götalandsregionens egna verksamheter.

- Syftet med planen är att svara upp mot och bidra till den snabba teknik- och elektrifieringstrend som nu pågår. Planen är ett av många initiativ för att nå våra miljömål och samtidigt bidra till vår gemensamma utveckling av hela Västra Götaland, säger Gustaf Zettergren, miljöchef i Västra Götalandsregionen.

Effektiva person- och godsflöden är en central del i många av Västra Götalandsregionens verksamheter. Samtidigt är transporter en stor källa till utsläpp och det är viktigt med en hållbar transportverksamhet.

För att öka andelen fossilfria och utsläppsfria transporter behöver andelen elektrifierade fordon öka både i Västra Götalandsregionens egen fordonsflotta och i de köpta transporttjänsterna. Införandeplanen ska leda till att Västra Götalandsregionen når målet med minst 30% elfordon inom den egna verksamheten till slutet av 2025.

- Det är en komplex uppgift att balansera verksamhetsbehov, ekonomi, tillgång till mogen teknik och miljönytta. Framgångsfaktorn för införandet kommer vara stor delaktighet från berörda verksamheter och en tvärfunktionell samordning, både internt och externt, säger Freddie Ilmerstedt, projektledare för framtagande av införandeplanen.

Läs mer

Införandeplan för elfordon och laddinfrastruktur i Västra Götalandsregionens egna verksamheter till 2025

Västra Götalandsregionens mål för miljö och social hållbarhet:
Hållbarhet - Västra Götalandsregionen (vgregion.se)

Kraftsamling elektrifiering för Västra Götaland:
Elektrifiering

Senast uppdaterad: 2021-10-01 08:24