Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Möjlighet till återhämtning har stärkts

På NÄL i Trollhättan har mellanstäd på operationsavdelning möjliggjort återhämtning för vårdpersonal.

Under hösten följs initiativet ”avlastning för vårdpersonal” upp för att fortsätta utveckla uppgiftsväxling av vårdnära servicetjänster.

Avlastning för vårdpersonal genom uppgiftsväxling av vårdnära servicetjänster har inneburit att cirka 100 servicemedarbetare från Regionservice har avlastat ett 70-tal vårdavdelningar vid samtliga sjukhusförvaltningar i Västra Götalandsregionen. Under hösten har ytterligare stöd införts, i form av 36 årsarbetare som kommer avlasta vården fram till 15 januari 2022.

Webbenkät och fallstudier för utvärdering

Syftet med initiativet har varit att avlasta vårdmedarbetare som haft en långvarigt förhöjd belastning till följd av pandemin. Under hösten genomförs en uppföljning för att se resultatet och dra lärdomar för den fortsatta utvecklingen av vårdnära servicetjänster.

- En webbenkät har distribuerats till vårdenhetschefer och vårdmedarbetare i alla de verksamheter som fått stöd inom initiativet. De preliminära resultaten visar att initiativet fyllt sitt syfte och att den övergripande inställningen till initiativet är mycket positiv från vårdens sida, säger Erik Hallberg, affärsområdeschef Regionservice.

Även fallstudier har gjorts i form av intervjuer. I en till två verksamheter i varje sjukhusförvaltning har en vårdenhetschef, en undersköterska och en sjuksköterska intervjuats om initiativet och dess effekter.

Fortsatt utveckling av vårdnära service i VGR

Nu tas en beskrivning fram om hur uppgiftsväxling av vårdnära servicetjänster kan bidra i Västra Götalandsregionens kompetensförsörjningsarbete. Två workshops har genomförts där deltagare från Regionservice, som alla i någon form har jobbat med initiativet, delade lärdomar och diskuterade hur Regionservice kan fortsätta utveckla vårdnära servicetjänster tillsammans med vården.

- Vi ska ta tillvara arbetet som vi gemensamt genomfört i initiativet och se till att de positiva effekterna gällande effektivitet, arbetsmiljö och kvalitet i vården kan fortsätta och utvecklas. En viktig del är att alla arbetsuppgifter i vården utförs professionellt av rätt utbildade medarbetare, säger Erik Hallberg, affärsområdeschef Regionservice.

Välkommen på öppet webbinarie kring uppgiftsväxling av vårdnära servicetjänster

Två webbinarie kommer att genomföras den 26 november och den 2 december för att visa upp resultatet av uppföljningen samt de lärdomar som Regionservice gjort inom ramen för initiativet. Målgrupp för webbinariet är primärt personer som arbetar med ledning och/eller verksamhetsutveckling inom vården samt HR.

Länk till inbjudan:

Inbjudan till webbinarie om uppgiftsväxling genom vårdnära servicetjänster

Senast uppdaterad: 2021-11-03 10:00