Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Utveckling av egenmonitorering i VGR

Sedan 2019 har ett regionalt pilotprojekt inom egenmonitorering bedrivits. Nu startar nästa steg i arbetet med egenmonitorering i VGR. Kompetenscentrum i Regionservice är projektledare för arbetet.

Egenmonitorering innebär att patienten följer upp värden hemifrån med stöd av digital teknik. Det handlar om värden såsom blodtryck och vikt.  Data skickas sedan till vårdgivaren som kan se om värdena avviker från det normala. Syftet är att stärka patientens egenvård, kontroll över sin egen hälsa och upplevelse av trygghet. Det ska även leda till bättre användning av hälso- och sjukvårdens resurser.

Egenmonitorering är en av sex prioriterade e-tjänster inom regionen och ska på sikt införas i alla berörda verksamheter i VGR.

Erfarna huvudprojektledare - en viktig förutsättning

Kristina Ekman, från Kompetenscentrum på Regionservice, är huvudprojektledare i pilotprojektet (steg 1) som avslutas 2022. Det bedrivs inom omställningsområdet Digitala vårdformer och tjänster och medverkande förvaltningar är Sahlgrenska Universitetssjukhus, Skaraborgs sjukhus, Södra älvsborgssjukhus, Sjukhusen i Väster samt Närhälsan.

- I pilotprojektet har vi provat två olika tjänstelösningar, en generell tjänstelösning som kan användas för olika diagnoser men även kompletterat med en enkel form av monitorering, specifik för hjärtsviktspatienter. Totalt har vi inkluderat 235 patienter i fem olika förvaltningar, främst hjärtsvikts- och hypertonipatienter. De patienter som har inkluderats är mycket nöjda, det vet vi både från patientintervjuer och löpande enkäter under monitoreringen, säger Kristina Ekman.

Vilka lärdomar tar ni med er från pilotprojektet?

En av många lärdomar är att egenmonitorering gör att fysiska möten inte behövs i samma utsträckning, det fungerar utmärkt med telefonmöten eller meddelanden via e-tjänsten. Just meddelandefunktionen har visat sig populär och används flitigt av både patienter och vårdpersonal. Fördelen är att man varken behöver passa telefontider eller lägga tid på att försöka nå personer. För en nydebuterad hjärtsviktspatient kan egenmonitoreringen ta bort ungefär sex fysiska besök under perioden då läkemedel sätts in, säger Kristina Ekman. 

Jenny Lindström Beijar, även hon från Kompetenscentrum på Regionservice, är huvudprojektledare för steg 2  i projektet. 

Vad innebär steg 2 i projektet med egenmonitorering?

Steg 2 handlar om fortsatt utveckling och införande av egenmonitorering i VGR. Steg 2 pågår under 2021-2024 och innebär att vi ska kravställa och upphandla en generell bastjänst för egenmonitorering, där nuvarande pilotprojekt omhändertas samtidigt som fler områden och verksamheter bereds möjlighet att starta. Detta blir ett steg på vägen mot en mer långsiktig lösning där ett ställningstagande kommer göras om hur egenmonitorering ska rymmas eller integreras i Millenium. Genom att stegvis införa egenmonitorering minskar vi riskerna och kan samtidigt dra lärdomar och vidareutveckla arbetet succesivt, säger Jenny Lindström Beijar.

Vad innebär det att vara huvudprojektledare?

Det innebär att ansvara för att driva ett projekt med flera kompletterande delar där till exempel arbetsströmmar inom både verksamhet och IT förenas till en helhet. Att leda förändring handlar mycket om att skapa just en helhet där alla delar taktar med varandra och där alla har en gemensam bild av riktningen och målet vi är på väg mot, säger Jenny Lindström Beijar.

Läs mer om det regionala pilotprojektet: Egenmonitorering

Kristina Ekman

Kristina Ekman

Jenny Lindström Beijar

Fakta: Egenmonitorering

I pilotprojektet behöver patienten ha BankID, en egen mobiltelefon eller surfplatta för att kunna utföra egenmonitorering. Det krävs då en applikation för egenmonitorering installeras på patientens mobiltelefon eller surfplatta.

Vårdgivaren lånar ut mätutrustning och hjälper patienten att komma igång. Det är vårdgivaren som avgör, utifrån patientens behov, vilka parametrar som ska mätas. Det kan exempelvis vara blocktryck, vikt, syremättnad, fysisk aktivitet och olika självskattningar.

Fakta: Kompetenscentrum

Kompetenscentrum levererar interna konsulttjänster inom projektledning, förändringsledning och verksamhetsutveckling. De har specialistkunskap inom bland annat process- och organisationsutveckling, verksamhetsstyrning, digitalisering och tjänstedesign. Kompetenscentrums uppdrag är att erbjuda professionella konsulttjänster till samtliga regionens förvaltningar och bolag.  

Andra regionala projekt som projektleds av Kompetenscentrum

 • Videostöd i den prehospitala vårdkedjan (ViPHS) 
 • Projekt inom Barnuppdraget – utveckling av barn och ungas hälso- och sjukvård 
 • Införande av digitala intraorala skannrar för Folktandvården 
 • Implementering av VGR:s lärportal Totara 
 • När jag i juni förra året blev tillförordnad förvaltningschef på Regionservice kom jag till en förvaltning som hade utvecklats enormt sedan jag som sjukhusdirektör nio år tidigare själv var en av kunderna. Under det senaste året har utvecklingen fortsatt i en allt snabbare takt.

 • Sedan 2019 har ett regionalt pilotprojekt inom egenmonitorering bedrivits. Nu startar nästa steg i arbetet med egenmonitorering i VGR. Kompetenscentrum i Regionservice är projektledare för arbetet.

 • Två stipendier delades torsdagen den 20 maj ut till Regionservice, ett till Linda Martinsson, områdeschef Måltider för hållbar omställning av måltidsverksamheten och ett till Hjälpmedelscentralen för återanvändning av hjälpmedel genom recirkulering och rekonditionering.

 • För att möta behovet av digitala möten har VGR Konferenscentrum uppgraderat den tekniska utrustningen i lokalerna på Campus Nya Varvet.

 • Pandemin har skapat stora utmaningar för Västra Götalandsregionens logistik- och försörjningsverksamheter.  Mikael Svensson, processledare för transporter, ansvarade för att bygga en transportorganisation för PCR-tester och sen också för vaccinationstransporter inom hela Västra Götaland.

 • Regionservice fick uppdraget att bygga upp en vaccinationscentral på Scandinavium för massvaccinering. Kapaciteten är tiotusen vaccinerade i veckan.

 • Den 15 juni började servicemedarbetare från Regionservice avlasta vårdpersonal på ett 70-tal vårdavdelningar i Västra Götalandsregionens samtliga sjukhusförvaltningar.

 • Regionservice har sedan många år en organisation för uppföljning av de tjänster som utförs via entreprenad. Enheten Uppföljning serviceentreprenad och dess avtalscontrollers driver arbetet inom hela Västra Götalandsregionen.

Senast uppdaterad: 2024-02-09 21:20