Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Regionservice kundnöjdhet fortsätter att öka

I november 2021 genomfördes Regionservice årliga kundnöjdhetsmätning. Resultatet visar en liten förbättring av ett redan bra resultat.

Regionservice har i uppdrag från servicenämnden att mäta kundnöjdhet per tjänst en gång om året. 

- Det är ett väldigt bra resultat i år igen. Vi kan till och med se en liten förbättring sedan 2020 års fina resultat, vilket är glädjande då vi haft ännu ett utmanande pandemiår. Extra roligt är det att bemötandet från Regionservice medarbetare fortsätter vara högt och ofta utmärker sig positivt i enkäterna, säger Thomas Front, servicedirektör på Regionservice.

Resultatet av Regionservice mätning av kundnöjdhet används i utvecklingsarbetet av förvaltningens tjänster och ger möjlighet att jämföra utvecklingen över tid och att jämföra förvaltningens resultat nationellt.

Kunderna besvarar frågor om hur nöjda de är med bemötande, leverans och resultat. Både frågornas utformning och antal frågor anpassas utifrån tjänst, vilket gör att det inte är möjligt att jämföra mellan olika tjänster.

Totalt ställdes 64 frågor och den genomsnittliga bedömningen var samma som föregående år; 4,2 på en 5-gradig skala. Ingen fråga fick lägre resultat än 3,5 och 47 av 64 frågor fick ett resultat på 4,0 eller högre, vilket är en liten ökning jämfört med undersökningen 2020. Endast tre tjänster har ett genomsnitt strax under 4,0, vilket också är en förbättring sedan 2020, då det var fem tjänster. Enkäten innehåller också många frisvar med värdefull information.

Nu analyseras tjänsternas resultat och förbättringar tas fram.

- Resultatet visar att vi gör mycket rätt och det är något som alla på Regionservice är med och bidrar till. Det finns också saker som kan utvecklas och vi har ett kontinuerligt förbättringsarbete där resultatet från NKI-mätningarna är en av många pusselbitar, avslutar Thomas Front.

Exempel på aktiviteter utifrån resultatet av nöjdkundmätningen 2020

  • Stående punkter om bemötande på APM
  • Ökat uppföljning av lokalvårdsutbildningar
  • Marknadsföring av kylda rätter, enklare visuella inställningar i orderhantering samt utvecklat kommunikationsmaterial för måltider
  • Beläggningsmätning kontor och matsal i Regionens hus
  • Utbytesplan för stolar på kontor
  • Input till arbetet med stora pågående utvecklingsinitiativ som Materialförsörjning i vården (MiV) och effektiv försörjning arbetskläder (EFA)
     
Senast uppdaterad: 2022-02-07 15:20