Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Goda resultat av vårdnära servicetjänster skapar uppmärksamhet

Regionservice har tillsammans med samarbetspartners på sjukhusen i Västra Götalandsregionen deltagit vid flera konferenser och rönt uppmärksamhet både nationellt och internationellt för arbetet med växling av vårdnära servicetjänster.

Initiativet Avlastning av vårdpersonal genom vårdnära service har inneburit en kraftig ökning av stödet till vården inom flera vårdnära servicetjänster. Exempelvis visar uppföljningen att under perioden som stödet pågått har servicemedarbetare utfört cirka en tredjedel av de dagliga patientnära städen av vårdplatser och cirka en fjärdedel av de slutstäd som genomförs efter att en patient skrivs ut. Stödet har varit mycket uppskattat av vårdpersonalen.  

De goda resultaten från arbetet i Västra Götalandsregionen har rönt både nationell och internationell uppmärksamhet. Regionservice har tillsammans med samarbetspartners på sjukhusen deltagit vid flera konferenser som har anordnats av Sveriges Kommuner och Regioner under våren. Den 20 juni presenterade Björn Järbur, sjukhusdirektör vid NU-sjukvården, och Erik Hallberg, affärsområdeschef vid Regionservice, lärdomarna från det fleråriga samarbetet kring vårdnära service på den internationella konferensen International Forum on Quality and Safety in Healthcare. Presentationen var mycket uppskattad bland de internationella deltagarna, och Björn Järbur sammanfattade efteråt:  

”För att klara framtidens kompetensförsörjning i hälso- och sjukvården behöver vi säkerställa att alla medarbetare med vårdutbildning får möjlighet att arbeta på toppen av sin unika kompetens, och därför är uppgiftsväxling av vårdnära service en viktig strategi för oss i NU-sjukvården.” 

Under våren 2022 har en utvärdering av den kvarvarande potentialen för växling av vårdnära serviceuppgifter genomförts på uppdrag av Regionstyrelsen. En kartläggning av sju vårdnära servicetjänster vid akutsjukhusen visar att vårdpersonal fortsatt har ett ansvar för många vårdnära serviceuppgifter. Det innebär att det finns möjlighet att frigöra ännu mer tid för undersköterskor och sjuksköterskor. Servicenämnden lämnar därför ett antal rekommendationer kring hur arbetet med uppgiftsväxling kan utvecklas för att tillvarata potentialen. Utvärderingen ska avrapporteras från servicenämnden till regionstyrelsen den 30 juni.   

Sedan juni 2021 pågår initiativet Avlastning av vårdpersonal genom vårdnära service, som syftar till att öka möjligheterna till återhämtning efter den höga arbetsbelastning som covid-19 pandemin innebar. Inom ramen för initiativet arbetar motsvarande cirka 120 årsarbetare från Regionservice med att stötta personal vid sjukhusen med bland annat städning, materialförsörjning, patienttransporter och måltidshantering.

Björn Järbur och Erik Hallberg föreläser om vårdnära service på den internationella konferensen International Forum on Quality and Safety in Healthcare.

Senast uppdaterad: 2022-06-29 22:54