Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Regionservice erbjuder kostkompetens

Område Måltider har fått i uppdrag att revidera egenkontrollen och ta fram utbildningsmaterial i livsmedelshantering för Sahlgrenska universitetssjukhuset, för att se till att mat och livsmedel hanteras på rätt sätt.

Under 2021 fick Område Måltider uppdraget av ekonomiavdelningen på Sahlgrenska Universitetssjukhuset att genomföra en inventering av följsamheten av egenkontrollprogram för avdelningsköken på Sahlgrenska, totalt 103 stycken.  

- Under inventeringen framkom behov och önskemål om utbildning i livsmedelshantering och genomgång av rutiner för egenkontroll, berättar Linda Martinsson, områdeschef Måltider.  

Livsmedelsverket och Miljöförvaltningen ställer krav på egenkontrollprogram för all livsmedelshantering. Område Måltider har under 2022 fått ett utökat uppdrag att genomföra åtgärder som behövs för att stödja och förenkla verksamhetens arbete med egenkontrollen: 

  • Uppdatera nuvarande egenkontrollprogram  
  • Göra återbesök och uppföljning av följsamhet på vårdavdelningarna efter revidering av egenkontrollprogrammet 
  • Undersöka möjligheten att införa ett digitalt egenkontrollprogram   
  • Tillhandahålla utbildningsmaterial i lärplattformen för kostombud och övrig vårdpersonal 

- Om fler sjukhus har behov av kostkompetens får de gärna kontakta Område Måltider. Andra uppdrag som vi på Område Måltider fått, utöver att revidera egenkontrollprogram, är att ta fram och utföra utbildningar, medverka och samverka kring matsvinn, och utforma uppdragsbeskrivningar inom ramen för måltids- och/eller livsmedelshantering, berättar Linda Martinsson.  

Har du frågor kring arbetet med egenkontrollprogram eller livsmedelshantering på avdelningen kan du kontakta Område Måltider på regionservice.maltider@vgregion.se  

Senast uppdaterad: 2022-06-29 23:19