Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Effektiv försörjning av arbetskläder

På Regionservice genomförs ett arbete för att skapa en mer effektiv försörjning av arbetskläder i VGR, genom konceptet EFA (Effektiv försörjning av arbetskläder.) Det nya sjukhuset i Högsbo byggs med det i åtanke redan från början.

- EFA innebär att personal på sjukhusen dagligen hämtar arbetskläder i centralt placerade klädförråd. Varje person tilldelas en personlig kredit. Plaggen returneras i särskilda återlämningsstationer som är placerade i närheten av personalens omklädningsrum. Det innebär att vi tar bort hantering av säckar. Säckarna är ett stort arbetsmiljöproblem för servicearbetare både på sjukhusen och på tvätteriet, säger Monica Wehlin som projektleder EFA på Regionservice.  

När ett plagg registreras som uttaget, skickas en beställning till tvätteriet, och ett nytt plagg skickas med nästa leverans. På så sätt ser man till att de plagg som används alltid finns i klädförrådet, och kan agera snabbt vid en onormalt stor förbrukning av något.  

- Det kommer att göra stor skillnad i omsättningshastigheten. I dagsläget får tvätteriet signalen att ett plagg behöver skickas ut först när den smutsiga tvätten kommer in. Ett plagg tvättas i snitt 14 gånger på ett år. Så med en tidigare signal i kombination med de centralt placerade klädförråden kommer varje plagg att hinna användas oftare, och inköpen kan minskas. De digitala ögonen innebär förhoppningsvis också ett minskat svinn, säger Monica Wehlin.  

Att det nya sjukhuset i Högsbo byggs utifrån principerna för EFA innebär till exempel att klädförrådet ligger centralt där personalen går in.  

- På andra sjukhustomter ser vi över placeringen av klädförråd beroende på sjukhustomtens utformning och storlek, och det är viktigt att både klädförråd och återlämningsplatser placeras i personalens naturliga gångstråk för att det ska fungera. Men Högsbo är först ut när de öppnar vid årsskiftet 2023-2024, säger hon. 

Förutom inköp och införande av ett nytt it-system behöver man också se över arbetssätt och processer både på sjukhusen och på tvätteriet.   

- Alla textilier behöver ha rätt taggning, och det behövs in- och utläsningsantenner och utrustning för automatisk hantering av löslastade textilier på Tvätteriet i Alingsås. På sjukhusen är klädhanteringen i nuläget inte fullt uppgiftsväxlad och införandet av EFA påskyndar utvecklingen med rätt kompetens på rätt plats, så det här ser vi kommer göra skillnad både för vård- och servicepersonal, säger Monica Wehlin. 

Bakgrund

Uppdraget genomförs inom ramen för den regionala logistik- och försörjningsstrategin och avrapporteras kontinuerligt till programledningen för Logistik- och försörjningsstrategin och vid behov till Kundrådet för Intern service. 

Senast uppdaterad: 2022-09-28 10:35