Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Regionstyrelsen vill se fortsatt satsning på vårdnära serviceuppgifter

Under pandemin har vårdpersonal i Västra Götalandsregionen fått möjlighet till avlastning genom att en del av deras arbetsuppgifter utförts av personal från Regionservice. En lyckad uppgiftsväxling som minskat stressen för vårdpersonalen, visar den utvärdering som gjorts. Nu när projektet är avslutat uppmanar regionstyrelsen sjukhusen att fortsätta arbetet.

Projektet med avlastning har pågått från våren 2021 och avslutas 30 september 2022. Under den tiden har centrala medel finansierat utökningen av vårdnära servicetjänster. Från den 1 oktober är det i stället sjukhusförvaltningarna som tar över ansvaret för kostnaderna. 

Nu vill regionstyrelsen att sjukhusen ska fortsätta arbetet och uppmanar alla sjukhusstyrelser och servicenämnden att fortsätta införa så kallade vårdnära servicetjänster vid sjukhusens verksamheter. De uppmanas också att säkerställa att potentialen för fortsatt uppgiftsväxling av vårdnära servicetjänster tillvaratas. Regionstyrelsen ger också regiondirektören i uppdrag att säkerställa att arbetet med vårdnära service blir en integrerad del i regiongemensam styrning och ledning. 

- Ett beslut i helt rätt riktning, säger Erik Hallberg, projektägare och affärsområdeschef på Regionservice. Under initiativets gång har vi genom uppföljning fått ökad kunskap om de positiva effekterna av införandet av vårdnära service, såsom förbättrad arbetsmiljö och ökad kvalitet i vård och service. Avlastning av vårdpersonal är en strategi som kan bidra till att lösa utmaningen med kompetensförsörjning inom vården.   

Under våren genomfördes, på uppdrag av regionstyrelsen, en utvärdering av vårdnära service som visade att det finns en stor kvarvarande potential för uppgiftsväxling.  

- Vi ser nu fram emot att gemensamt fortsätta förändringsarbetet tillsammans med sjukhusen med utgångspunkt från regionstyrelsens beslut.  Vi kommer i samarbete med sjukhusen vidareutveckla metoder och arbetssätt i syfte att ta tillvara så stor potential som möjligt i uppgiftsväxlingen av vårdnära servicetjänster, säger Erik Hallberg. 

Läs mer om regionstyrelsens beslut 2022-09-20:  
https://vgrfokus.se/2022/09/regionstyrelsen-vill-se-fortsatt-satsning-pa-vardnara-serviceuppgifter/ 

Läs mer om projektet Avlastning genom vårdnära service:
https://regionservice.vgregion.se/RNS/om-oss/vardnara-servicetjanster/ 

Senast uppdaterad: 2022-09-26 17:03