Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Ny visuell miljörapport underlättar bättre miljöval

56,9 varv runt jorden. Så långt körde Hjälpmedelscentralens transporter under 2021.

 
– Det innebär att de val vi gör kan ha stor påverkan för klimatet, utsläppen av koldioxid (CO2) per körd kilometer minskade till exempel med 48 procent under förra året jämfört med 2019, säger Joakim Erlandsson, miljösamordnare på Hjälpmedelscentralen.  

För att visualisera det och uppmuntra bättre miljöval vid både tankning av egna fordon och upphandling av transporter har han tagit fram en rapport som kan användas som praktiskt hjälpmedel i miljöarbetet. Rapporten visar hur många mil som har körts under året, vad man har tankat för drivmedel och hur mycket CO2-ekvivalenter som har släppts ut, både totalt och per kilometer.  

– Nu är den dessutom betydligt mer visuell, vilket gör det lättare att sprida resultatet av det vi gör och visa vilken positiv skillnad det blir när vi tankar rätt. Det är exempelvis ett bra underlag för chefer på arbetsplatsmöten, säger han. 

Rapporten ska underlätta bättre miljöval på många sätt. 

– Vi har länge följt upp till exempel CO2-utsläpp, men förutom att rapporten är mer visuell nu, så är den dessutom mer detaljerad. Vi kan se ner i detalj på varje enskilt fordon. Det hjälper oss att hitta saker som sticker ut, som att vi inte följer beslutade rutiner eller att det har varit brist på drivmedel på en särskild tankstation. Det visar också vilka fordon som släpper ut mest i förhållande till hur långt de har rullat, vilket hjälper oss att prioritera vilka fordon som ska ersättas först. Helt enkelt så kan vi lättare se var vi behöver fokusera våra åtgärder för att uppnå våra mål, säger Joakim Erlandsson.

Fakta

Hjälpmedelscentralen har en stor logistikverksamhet med ca hundra egna fordon plus ett antal externa transportörer som levererar hjälpmedel och utför hjälpmedelsrelaterade tjänster i hela Västra Götalands län. Genom att aktivt välja fossilfria drivmedel i egna fordon, ställa miljökrav i upphandling av externa åkerier och effektivisera transporterna, så kan man minska klimatpåverkan och bidra till VGRs mål om 100% fossilfritt år 2030 och 100% klimatneutralt år 2045. Under 2021 minskade Hjälpmedelscentralen utsläpp av Co2 per körd kilometer med 48% jämfört med 2019, och andelen fossilfritt drivmedel uppgick till 73% enligt egna beräkningar.

Senast uppdaterad: 2022-04-25 13:24