Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Uppgiftsväxling av vårdnära servicetjänster har möjliggjort återhämtning

Under hösten 2021 har servicemedarbetare avlastat vården genom att ta över vårdnära serviceuppgifter i ett 90-tal verksamheter. En uppföljning av initiativet visar flera positiva resultat.

I april 2021 fattade personalutskottet beslut om att finansiera en tillfällig utökning av vårdnära servicetjänster med syfte att skapa möjligheter till återhämtning för vårdpersonal som under lång tid haft en hög arbetsbelastning på grund av pandemin. Avlastningen innebär att servicemedarbetare tar över vårdnära serviceuppgifter som utförs av vårdpersonal, såsom att rengöra vårdplatser, hantera måltider och transportera patienter. Totalt har motsvarande 128 servicemedarbetare stöttat ett 90-tal verksamheter vid tio sjukhus i regionen.

Under hösten genomfördes en bred uppföljning av initiativet och dess effekter genom bland annat enkäter och djupintervjuer i de verksamheter som fått stöd. Resultaten är mycket positiva och visar på effekter inom tre huvudsakliga områden:

  • Förbättrad arbetsmiljö för vårdpersonalen – exempelvis upplever 82 procent av undersköterskorna och sjuksköterskorna att deras möjligheter till återhämtning har stärkts
  • Bättre nyttjande av kompetensen – exempelvis upplever 89 procent av undersköterskorna och sjuksköterskorna att deras kompetens och förmåga används på ett bättre sätt
  • Ökad kvalitet och effektivitet i vård- och servicearbetet – exempelvis anser vårdenhetscheferna att kvaliteten har förbättrats eller varit oförändrad för nästintill samtliga servicetjänster

Förbättring av arbetsmiljön

Magnus Åkerström, utvecklingsledare och forskare vid Institutet för stressmedicin har varit ett stöd inom initiativet genom att bidra med perspektiv från forskningen. Han lyfter vikten av att arbeta med balansen mellan krav och resurser på arbetsplatser för att åstadkomma förbättringar i arbetsmiljön.

– På en arbetsplats behöver man ha en balans mellan de krav som ställs och de resurser som man har tillgängliga för att möta kraven. När man vill förbättra balansen mellan krav och resurser får man ofta arbeta med förutsättningarna på arbetsplatsen. Vi vet från erfarenheter att insatser som är mer riktade mot individerna som arbetar inte ger de effekter man önskar, utan man måste titta på hur man genomför arbetet eller hur det organiseras.

Forskning visar att uppgiftsväxling både kan vara en metod för att minska kraven på arbetsplatsen och för att öka resurserna för medarbetarna.

– Att till exempel genomföra någon form av uppgiftsväxling, som i detta initiativ, kan i bästa fall leda till att man minskar kraven, bland annat genom att det är fler personer som delar på arbetsuppgifterna. Men det kan också leda till att vi stärker resurssidan, genom att medarbetare i högre utsträckning upplever att de gör rätt saker på sitt arbete och att de använder sin kompetens på ett bättre sätt, säger Magnus Åkerström.

Läs mer om initiativet och de positiva resultaten från uppföljningen samt lyssna på intervjun med Magnus Åkerström här:
Vårdnära servicetjänster - Regionservice Servicewebb (vgregion.se)

Initiativet fortsätter under 2022

Regionstyrelsen har beslutat om en förlängning av initiativet, som ett sätt att bistå sjukhusen i deras fortsatta arbete med att förbättra bemanningssituationen. Servicemedarbetare motsvarande 128 årsarbetare kommer att fortsätta avlasta vården genom central finansiering till och med 30 september 2022. Därefter kommer vårdnära servicetjänster att hanteras inom ordinarie serviceöverenskommelser.

Senast uppdaterad: 2022-04-25 13:26