Workshop Kommunikationshjälpmedel

Om utbildningen

Utbildningen ingår i Hjälpmedelscentralens Basutbud.
Förskrivare hos vårdgivare med avtal deltar utan kostnad vid utbildningstillfället. 

Genomförs på Hjälpmedelscentralen som en halvdagsworkshop i Borås, Mölndal, Skövde och Uddevalla 1-2 gånger per år och hjälpmedelscentral. Innehåll och tema växlar från termin till termin.

Välkommen till en halvdagsworkshop på olika teman inom hjälpmedel för kommunikation. Tema varierar från år till. Tidigare utbud av workshops kan bokas som uppdragsutbildning, dvs. efter förfrågan.

2021: Tillverka pekkartor

Du får möjlighet att bekanta dig med olika program och applikationer för tillverkning av pekkartor, t.ex. förskrivningsbara program och får tips på användbara hemsidor på webben. Praktiskt arbete enskilt ingår, då du får tillverka pekkartor.
Utbildningen riktar sig till dig som möter patienter med nedsatt språkfunktion och som behöver komplettera sin kommunikation på ett alternativt sätt, t.ex. patienter med stroke, demens och celebral pares.

Vad får du lära dig?

Se Inbjudan för mer information om respektive workshop.

Vilka delar består utbildningen av?

      • Introduktion och genomgång.
      • Praktiskt moment där du får prova inställningar och lära dig att praktiskt hantera hjälpmedlen eller programvaran.

Vem vänder sig utbildningen till?

Logopeder och arbetsterapeuter med grundläggande förskrivarkunskaper. Se även Inbjudan för respektive workshop nedan.

Utbildningsansvarig

Jenny Älvero Dahlén, hjälpmedelskonsulent på Hjälpmedelscentralen.

Utbildare

Hjälpmedelskonsulent och hjälpmedelstekniker på respektive hjälpmedelscentral.

Tidigare workshops

Vår och höst 2019: Ögonstyrda samtalsapparater
Våren 2018: Alternativa styrsätt
Hösten 2018: Programvaran Grid 3
Våren 2017: PODD, Pragmatisk Organisering av Dynamisk Display
Hösten 2017: Enklare samtalsapparater

Läs mer om hur du efterfrågar en utbildning.

Administrativ koordinator