Grundläggande stöd. Hjälpmedel för kommunikation och kognition. (Distans)