Artikel 68766 InnoSpire Deluxe SideStream Reusable samt tillbehör/förbrukningsartiklar till denna har utgått från leverantör Medidyne AB sortiment 2024-07-01

Artikel 68766 InnoSpire Deluxe SideStream Reusable samt tillbehör/förbrukningsartiklar till denna har utgått från leverantör Medidyne AB sortiment 2024-07-01. Artikeln med tillbehör/förbrukningsartiklar utgår därför från Hjälpmedelscentralens sortiment.

Sortimentsöversikt 040306 Inhalatorer