Leveransförseningar Pantergrepp

Artiklar som berörs
Pantergrepp art nr 71833

Anledning till försening
Produktionsfel som orsakat produktionsstopp.

Ersättningsartikel
På samma art nr 71833 kommer det levereras ut svarta Tigergrepp så snart Hjälpmedelscentralen mottar leveransen. Tigergrepp är identiska i funktion och mått.

Leveransprognos
Bytet av produkt kommer ske under några månader enlig leverantör.