Nytt Sortiment av samtalsapparater, inmatningsenheter och stativ mm.

Upphandling av nedanstående produktområden är klar och nytt avtal gäller från 2024-09-16. Sortimentsöversikter kommer att vara uppdaterade vid avtalsstart.

220903 Röstgeneratorer
220906 Röstförstärkare
220909 Talflödeshjälpmedel
222103 Bokstavs och symbolsatser, tavlor
222109 Samtalsapparater
222112 Programvara för närkommunikation
222190 Presentationsmaterial för bokstavs och symbolsatser
241321 Pekarhjälpmedel för dator
241812 Stativ
223907 Ljuddisplayer

I samband med avtalsstart kommer följande produkter som marknadsförs som konsumentprodukter att övergå till egenansvar:
Bokstavs och symboltavlor, plastpärmar, ögonpekningsramar, enkla manuella pekarhjälpmedel samt stativ till konsumentprodukter. Medicintekniska produkter inom produktområdena är fortsatt förskrivningsbara.

På grund av avsaknad av leverantör kommer vi inte att ha något PODD-material i tryckt format i sortiment.
Detsamma gäller kommunikationsstödet Picture-my-life.

Sortiment saknas fortsatt inom produktområdet 241818 Peklampor.

Visning av nytt sortiment kommer att hållas under v38.