Upphandlingen av toaletthjälpmedel är klar och det nya sortimentet börjar gälla från 2024-06-01

091203 Flyttbara toalettstolar
091212 Toalettförhöjningar på ram
091215 Toalettförhöjningar lösa tillsatser
091218 Toalettförhöjningar fasta tillsatser
091221 Toalettsitsar med inbyggd lyftanordning
091224 Armstöd som monteras på toaletten

Sortimentöversikterna uppgraderas den1 juni 2024