Viktigt produktmeddelande: Trilogy Evo-enheter uppfyller inte kraven i standarder för larm om luftvägshinder (artikel 80734 Utanför sortiment Trilogy Evo)

Utformningskraven för Trilogy Evo-enheter överensstämmer inte med kraven i ISO-standarderna. Standarderna specificerar att den maximala fördröjningen från luftvägshinder till larm inte får vara mer än 2 andningscykler eller 5 sekunder, beroende på vilket som tar längst tid. Den aktuella fördröjningen för larm om luftvägshinder är dock 65 sekunder, vilket är en fördröjning på 60 sekunder mer än vad som krävs av standarderna.
Philips Respironics har bedömt detta problem och fastställt att det inte utgör någon risk för patienter. Förutom larm om luftvägshinder inträffar andra larm med medelhög och hög prioritet i händelse av luftvägshinder. Inga biverkningar, inklusive dödsfall eller skador, har rapporterats.

Philips Respironics kommer att släppa en programvaruuppdatering för att åtgärda detta problem, så att utlösningsvillkoren för larm om luftvägshinder överensstämmer med kraven i standarderna.
En separat avisering tillhandahålls när en programvarulösning är tillgänglig.

För att läsa det Viktiga produktmeddelandet i sin helhet, v g se nedan länk.

Hjälpmedelscentralen har lokaliserat alla berörda individer som tillhandahålls via oss och tar kontakt med berörda gällande detta säkerhetsmeddelande.

000001472 IMPORTANT PRODUCT NOTICE