Covidanpassning vid utbildning

Håll avstånd och stanna hemma även vid lindriga symtom.


Åtgärder för att minska smittspridning vid utbildningstillfällen:

 • Minskat antal deltagare på utbildningarna.
 • Stora lokaler för att underlätta att hålla avstånd.
 • Deltagare hänvisas direkt vidare till utbildningslokal efter dialog med receptionist och säkerställd symtomfrihet.
 • Återbud debiteras inte vid förkylningssymtom.


Detta bidrar du med:

 • Stanna hemma vid minsta förkylningssymtom. Vi har krav på symtomfrihet i våra lokaler .
 • Tvätta händerna ofta.
 • Håll avstånd.
 • Våra väntrum är reserverade för patienter och vi kan inte erbjuda dig möjlighet att vänta där.
  Du kommer bara att få vistas i utbildningslokalen.
 • Deltagare kommer att behöva använda visir vid utbildningsmoment som kräver närhet, mindre än 1m mellan deltagare. Skyddsmaterial kommer att tillhandahållas på plats.
 • Deltagare uppmanas att bistå med desinfektion av utrustning och hjälpmedel som används under utbildningen.
 • Deltagare hänvisas till restauranger i närheten. Personalens lunchrum är stängt för besökare.


Om du har allmänna frågor om covid-19

Smittskydd Västra Götalands information till allmänheten
Folkhälsomyndighetens information till allmänheten

Om du har generella frågor kring coronaviruset som inte handlar om sjukdomssymtom kan du ringa Sveriges nationella informations-
nummer 113 13.