Underlag för konsultation och Utprovning

Konsultationsunderlag skall alltid bifogas i webSESAM tillsammans med arbetsorder konsultation. Underlaget består av en generell del som alltid skall fyllas i. Den generella delen är gemensam för alla produktområden.

Konsultationsunderlag Generell del har 2017-01-10 uppdaterats.

Konsultationsunderlag Generell - Worddoc
Konsultationsunderlag Generell - Wordmall

Instruktionsfilm för att fylla i underlaget:

http://itguiden-ext.vgregion.se/smartass/543.guide

En skriftlig instruktion hittar du här: Länk

Den generella delen kompletteras med fördjupningsdelar inom vissa produktområdenför att ge förskrivare och hjälpmedelskonsulent/tekniker
bättre möjlighet att förbereda konsultation.

Fördjupningsdel: Manuell rullstol
Bilaga: Komplex sittproblematik
Fördjupningsdel Elrullstol

Önskas stöd att fylla i fördjupningen kan detta t. ex. ske vid ett förmöte. Kontakta gärna Hjälpmedelskonsulent för mer information!

Kontakta oss

Kundtjänst telefonsupport
Öppet vardagar kl. 08:00-12:00 och 13:00-16:30
 

  010-473 80 80
  010-435 78 00
  info.hmc@vgregion.se


Hitta till Hjälpmedelscentralerna   

Råd om hjälpmedel på webben

Kalender

Nytt från Hjälpmedel i Västra Götaland