Tillgänglighetsredogörelse

Försörjningsförvaltningen inom Västra Götalandsregionen står bakom webbplatsen service.vgregion.se/hjalpmedel .  Redogörelsen beskriver hur Hjälpmedelscentralen uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Service.vgregion.se/hjalpmedel är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen? 

Om du behöver innehåll från service.vgregion.se/hjalpmedel som inte är tillgängligt för dig kan du meddela oss att du behöver information i alternativt format.

Du kan också kontakta oss på följande sätt: 

E-post: info.hmc@vgregion.se 
Svarstiden är normalt två arbetsdagar. 

Telefon: 010-473 80 80 

Lämna synpunkter på tillgängligheten

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss brister i tillgänglighet så att vi får veta att problemet finns.

Kontakta tillsynsmyndigheten

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du upplever brister i tillgängligheten till vgregion.se kan du göra en anmälan till myndigheten för digital förvaltning via ett formulär på deras hemsida.

Bristande förenlighet med lagkraven

Här beskrivs de delar som inte är tillgängliga. Kända tillgänglighetsbrister åtgärdas löpande.

Problem vid användning utan syn eller med nedsatt syn

 • Det finns bilder och infografik som saknar alternativtext.
 • Det finns bilder av text som saknar alternativtext.
 • Det finns bilder med felaktig alternativtext.
 • Det finns I-frames som saknar beskrivningar av dess innehåll.
 • De flesta dokument är inte helt tillgängliga.
 • Det kan finnas dokument där texten har för låg kontrast mot bakgrunden.
 • Det finns rubriker som är felformaterade eller i ologisk ordning.
 • Länktexter och rubriker på de länkade sidorna stämmer inte alltid överens. 
  Det finns länkar där länkens syfte inte är tydligt.
 • Filmer publicerade före den 1 januari 2025 kan sakna syntolkning. 
 • I formulär framgår inte vilka fält som är obligatoriska. 

Problem vid använding med nedsatt färgseende

Det finns dokument med infografik som inte går att avkoda utan färgseende.

Problem vid användning med begränsad kognition, inlärning eller språk

 • Det finns länkar där länkens syfte inte är tydligt.
  Länktexter och rubriker på de länkade sidorna stämmer inte alltid överens.
 • Det finns sidor där språket är svårt att förstå.
 • Det finns bilder av text som används för att presentera text.

Problem vid användning utan hörsel eller med nedsatt hörsel

Det finns filmer som saknar textning.

Innehåll som inte omfattas av lagen

Det innehåll som beskrivs här är inte fullt tillgängligt, men undantas enligt 9 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

KOLLA även Youtube mm. Allt som ni producerat ska med i nedan listan

 • Filmer som publicerats före den 23 september 2020 saknar syntolkning.
 • Filmer som publicerats före den 23 september 2020 saknar undertexter.
 • Dokument som är publicerade före den 23 september 2018 är inte tillgängliga.

Hur vi testat webbplatsen

Löpande kontroller av tillgängligheten på service.vgregion.se/hjalpmedel görs med hjälp av intern expertis och automatiska tester. 

Webbplatsen publicerades den 6 april 2017.

Senaste bedömningen gjordes den 10 januari 2024.

Redogörelsen uppdaterades den 14 februari 2024.