Aktuellt just nu

-Artikelförpackningar i webSESAM

- - - - - - - - - - -

-Från 1 maj utökar vi vårt sortiment inom området infusionspumpar och förbrukningsartiklar för läkemedelsbehandling smärta, immunglobulin och parkinson, sedan tidigare har vi även TPN(parenteral nutrition) 

-Itererad beställning av förbrukningsartiklar - iterationsartikel 71797(gäller endast infusion)

För förbrukningsartiklar inom infusion så kan förskrivare ge patient möjlighet att göra itererade uttag (flera uttag under 1 år). Förskrivare lägger då till artikel 71797 i websesam, antal uttag inom 1 år på kundorder. Alla förbrukningsartiklar som finns på aktuell kundorder omfattas då av detta. Patienten kan endast göra ett uttag åt gången genom att ringa HMC:s kundtjänst.

71797 levereras ut som vanligt med övriga artiklar då plocklista kommer ut – den ska sedan bara fungera som en information för kundtjänst att patienten har rätt att få ut fler förbrukningsartiklar. Uttagen lägger kundtjänst till en ny rad på ordern, dessa kommer sedan ut på plocklista som vanligt och levereras till patient.

Hantera iteration via webSesam - Instruktion