Aktivrullstolar med fast ramfront

Om utbildningen

Utbildningen ingår i Hjälpmedelscentralens Basutbud. Förskrivare hos vårdgivare med avtal deltar utan kostnad vid utbildningstillfället.

Utbildningen genomförs som en heldagsutbildning på Hjälpmedelscentralen i Borås, Mölndal, Skövde och Uddevalla cirka 1 gång per år.

Välkommen till en utbildning om aktivrullstolar med fast ramfront i sortiment.

Målet är att du genom utbildningen ska få ökad färdighet i att förskriva och anpassa aktivrullstolar med fast ramfront.

Vad får du lära dig?

  • Grundläggande kunskaper om aktivrullstolar med fast ramfront i sortiment.
  • Vad Helium, Panthera och XLT har för olika specifika egenskaper, inställningsmöjligheter och tillbehör,
    så att du kan förstå skillnader och kunna jämföra olika modeller vid förskrivning.
  • Att anpassa Panthera och praktiskt få genomföra de vanligaste anpassningarna och inställningarna.
  • Rutiner kring förskrivning.

Vilka delar består utbildningen av?

  • Föreläsningar och presentationer av hjälpmedelskonsulent och leverantörer.
  • Praktiskt moment, mekning.

I utbildningen förekommer praktiska moment där du kommer att behöva arbeta nära andra deltagare med avstånd på mindre än 1m. För dessa moment finns skyddsmaterial att tillgå på plats.

Vem vänder sig utbildningen till?

Förskrivare av manuella rullstolar med grundläggande förskrivarkunskaper.

Utbildare

Hjälpmedelskonsulenter på respektive hjälpmedelscentral samt leverantörer. Utbildningen genomförs i samarbete med Monika Hernquist från Invacare, Ronny Berntsson från Sunrise Medical och Magnus Appelin från Panthera.

Utbildningsansvarig

Carolina Hultman och Åsa Eklund, hjälpmedelskonsulenter på Hjälpmedelscentralen.

 

Praktisk information

Basutbud

Utbildningen ingår i Hjälpmedelscentralens Basutbud. Förskrivare hos vårdgivare med avtal deltar utan kostnad vid utbildningstillfället. Se avbokningsregler.

Heldagsutbildning. Utbildningen genomförs på Hjälpmedelscentralen i Borås, Mölndal, Skövde och Uddevalla cirka 1 gång per år.

Datum och anmälan

Kommer till hösten 2021

Du anmäler dig genom att klicka på aktuellt utbildningstillfälle ovan eller via Regionkalendern. Vid anmälan behöver du ange ditt förskrivar-ID (användarnamn) i webSESAM samt din verksamhets betalarnummer i Sesam2.  Vid frågor om betalarnummer i Sesam2, kontakta Hjälpmedelscentralens Kundtjänst tel. 010-473 80 80. Välj knappval 5 - för fakturafrågor.

Måltider

Förmiddags- samt eftermiddagsfika serveras under dagen. Kom i håg att ange önskemål om specialkost när du anmäler dig. Lunch ingår inte. Lunchserveringar finns i närheten av Hjälpmedelscentralen. Möjlighet att äta medhavd lunch finns inte, personalens lunchrum är stängt för besökare.

Antal utbildningsplatser

Max antal deltagare: 12
Minimum antal deltagare: 8
Vid för få anmälningar kan utbildningen komma att ställas in.

Avbokningsregler

Återbud efter sista anmälningsdatum eller utebliven närvaro, faktureras vårdgivaren med 1000 kronor. Platsen kan överlåtas till annan deltagare efter överenskommelse med ansvarig utbildningsadministratör senast dagen innan utbildningen.
Återbud debiteras inte vid förkylningssymtom

Tänk på miljön när du ska besöka oss!

Det kan ibland vara ont om parkeringsplatser vid Hjälpmedelscentralen. Samåk därför gärna eller använd kollektivtrafiken. Hitta till Hjälpmedelscentralen

Inbjudan hösten 2021 för utskrift

Administrativ koordinator