Hjälpmedelsuppföljning i Crystal Reports

Om utbildningen

 
Välkommen till en utbildning om Crystal Reports för uppföljning av t.ex. hjälpmedelskostnader, volymer, vilka förskrivare som är kopplade till enheten och förskrivarbeteende på kundnivå. Delarna på distans genomförs i Västra Götalandsregionens Lärplattform. Är du inte anställd av Regionen får du ett manuellt konto. Du ansvarar för att endast du har tillgång till dina inloggningsuppgifter och att endast du tar del av innehållet via din inloggning. Inloggning kan ske från valfri enhet med det användarnamn och lösenord som du får. Du har tillgång till utbildningen i Lärplattformen under ett år. Deltagare som genomfört webbutbildningen, svarat på återkopplingsfrågorna med godkänt resultat och deltagit på workshopen är godkända på utbildningen.

Vem vänder sig utbildningen till?

Utbildningen riktar sig till dig som följer upp Hjälpmedelsförskrivning i Västra Götalandsregionen. Du behöver ha behörighet i Crystal Report och arbeta hos en vårdgivare med avtal.

Vad får du lära dig?

 • Hitta till och logga in i Crystal Reports
 • Hur du navigerar i Crystal Reports
 • Hur du kör/schemalägger rapporter
 • Hur du använder historik, planerar om en rapport
 • Hur du arbetar med parametrar
 • Hur kalenderfunktionen är uppbyggd
 • Hur du exporterar en rapport
 • Vad ord och rubriker står för
 • Information om efterarbetet i excel

Kunskaper

 • Du får en grundförståelse för hur befintliga månatliga rapporter i Crystal Report tas fram och hanteras
 • Du får en grundförståelse för hur du schemalägger en rapport i Crystal Reports och varför en rapport misslyckas
 • Du får en grundförståelse för vilka färdigheter i Excel som kan underlätta i efterarbetet med rapporterna

Färdigheter

 • Klarar att logga in till och söka fram i, välja ut och köra önskad rapport i Crystal Reports
 • Klarar att hantera några grundläggande handgrepp i excel, som underlättar arbetet med Crystal Reports

Förhållningssätt

Du blir påmind om sekretesshantering av personuppgifter och Dataskyddsförordningen

Vilka delar består utbildningen av?

 • Webbutbildningsdel lärande på egen hand med kontrollfrågor
 • Workshop, fysisk träff för att öva praktiskt tillsammans och ställa frågor

Praktisk information

Tilläggsutbud

Deltagaravgift 2000 kronor.

Tid och plats

Utbildningen består av en webbdel att göra på egen hand och en fysisk workshop.
Workshops planeras till tidigast våren 2020.

Antal utbildningsplatser

Max antal deltagare i fysisk workshop: 10
Vid för få anmälningar kan utbildningen komma att ställas in.

Anmälan

Kontakta utbildningskoordinator om du är intresserad av att genomföra webbutbildningen.

Utbildningsansvarig/Utbildare

Sören Johansson
Hjälpmedel och läkemedelsnära produkter/Hjälpmedelscentralen.

Avbokningsregler

Återbud efter sista anmälningsdatum eller utebliven närvaro, faktureras Vårdgivaren med 2000 kronor. Platsen kan överlåtas till annan deltagare efter överenskommelse med ansvarig utbildningskoordinator senast dagen innan utbildningen.

 

Aktuella utbildningstillfällen

Workshops planeras till tidigast våren 2020.
Kontakta utbildningsadministratör om du är intresserad av att genomföra webbutbildningen.

Administrativ koordinator