Sittanpassning i rullstol

Om utbildningen

Utbildningen ingår i Hjälpmedelscentralens Basutbud. 
Förskrivare hos vårdgivare med avtal deltar utan kostnad vid utbildningstillfället. 

Utbildningen genomförs på Hjälpmedelscentralen
i Borås, Mölndal, Skövde och Uddevalla. 

Välkommen till en fördjupningsutbildning om sittanpassning i rullstol med både teoretisk föreläsning och praktiskt arbete. Målet är att du ska få ökade kunskaper att identifiera sittproblem samt ökade färdigheter att utföra sittanpassningar i rullstol.
Ta gärna med egna patientfall som vi kan diskutera under dagen.

Vad får du lära dig?

  • Grundläggande sittergonomi och sittanalys
  • Utifrån olika sittproblem diskutera val av åtgärd i rullstol
  • Praktiskt grupparbete med patientfall

Vilka delar består utbildningen av?

  • Föreläsning av hjälpmedelskonsulent
  • Praktiskt grupparbete utifrån patientfall

Vem vänder sig utbildningen till?

Arbetsterapeuter och fysioterapeuter/sjukgymnaster med grundläggande förskrivarkunskaper.

Utbildare

Hjälpmedelskonsulent på respektive Hjälpmedelscentral.

 

Administrativ koordinator