Hjälpmedelsutprovning vid komplex sittproblematik

Ett av Hjälpmedelscentralens mål är att hjälpa förskrivare i utprovningsprocessen av hjälpmedel med kunskap om sortiment och förslag på individuella anpassningar och specialanpassningar.

Patientens funktionsnedsättning medför ibland komplex sittproblematik på grund av rörliga eller manifesta felställningar, trycksår, smärta, spasticitet, tonus och/eller balans. Det kan involvera bäcken, ryggrad/bål, axlar/skuldror, armar/händer, huvud, ben och/eller fötter. Patientens aktiviteter och omgivningsfaktorer påverkar väsentligt val av hjälpmedlet.

Utprovning med anpassning/specialanpassning i syfte att uppnå optimalt sittande vid komplex sittproblematik kräver ofta kunskap från olika verksamhetsområden med personens behandlingsansvariga arbetsterapeut och sjukgymnast tillsammans med hjälpmedelskonsulent och – tekniker och ibland ortopedtekniskt kunnig personal.

Med hjälp av underleverantörer kan vi erbjuda individuellt utprovade sitsar inom CE-märkning, anpassningar eller individuellt tillverkade sitsar.

En utprovning kan ofta omfatta ett flertal besök på hjälpmedelscentralen. Tillsammans med förskrivaren och patienten gör vi en problembeskrivning, diskuterar tidigare hjälpmedel eller sittkorrigerande åtgärder som provats eller övervägts. På hjälpmedelscentralen finns tillgång till britsar och tryckmätningssystem för undersökning och analys. Här finns tillgång till ett utprovningssortiment av produkter. Det kan också uppstå behov av att beställa ytterligare produkter inom eller utanför sortiment eller föreslå anpassningar eller specialanpassningar. Utprovningsperioden kan även omfatta inprovning av det färdiganpassade sitthjälpmedlet. När patienten sedan provat hjälpmedlets funktion och nytta i aktivitet och miljö kan det behövas uppföljande besök.

Komplex sittproblematik kännetecknas oftast av flera av nedanstående problemområden när patienten sitter i sitt hjälpmedel:

Problemområden:

Ansträngning

Huvudkontroll

Kan inte vara aktiv

Körergonomi

Lutar bålen framåt

Lutar bålen åt sidan

Orkar inte sitta så länge

På väg glida ur stolen

Roterar i stolen (från bäcken eller ryggrad)

Sitter instabilt och med liten rörelsefrihet

Smärta

Tryck, skjuvning i kontaktytan

Målet vid utprovning:

En bra funktionell hållning i sitthjälpmedel som anpassats för den miljö där personen vistas och för de aktiviteter som personen ska utföra. Att identifiera och åtgärda flera mindre detaljer kan spela en avgörande roll för att öka funktionsförmågan, t.ex. att förflytta sig själv eller kunna sitta med god komfort och äta. Lika viktigt är att uppmärksamma sekundära problem som trycksår och kontrakturer eller kroppsdelars förhållande till varandra.

 

Föreslagen åtgärd Formgjuten sits

Information Formgjuten sits