Buffertförråd

Automatisk lagerpåfyllnad i buffertförråd

Alla kunder har i hjälpmedelsavtalet möjligheten att få sina hjälpmedelslager påfyllda automatiskt. Varje kund bestämmer, tillsammans med Hjälpmedelscentralen, vilka artiklar och hur många man vill ha på buffertförrådet.

 Förråden fylls på med det antal artiklar som är uttagna via webSesam upp till den nivå som är bestämt. Valet av artiklar som skall finnas i buffertförrådet ska vara de vanligaste artiklarna som används. Lagernivån är inte fast utan kan justeras sedan allt eftersom behovet ändras. Automatpåfyllnad kan vara både på hyresprodukter samt köpartiklar.

Buffertförrådet skall betraktas som lager för snabb tillgänglighet att få artiklar. De artiklar som inte är akuta utan kan planeras bör beställas från Hjälpmedelscentralen och levereras via vanlig leverans.

Fördelarna med det här systemet är flera. Det ger bättre kontroll av lagret och det behövs ingen som beställer till lagret.

Kontaktperson:
Anders Blom - anders.blom@vgregion.se
Marco Saarela - marco.saarela@vgregion.se
Robert Ström - robert.strom@vgregion.se
Ulf Petrone - ulf.petrone@vgregion.se
Gemensam infomail - buffertforrad@vgregion.se

 

Uppackning i förråden

Alla kunder kan även få leveranserna uppackade. Hjälpmedelscentralen packar då upp leveransen i hyllorna och personmärkta artiklar ställs på angiven plats. Detta är en tilläggstjänst som ingår i avtalet och som sker i överenskommelse med Hjälpmedelscentralen.

Kontaktperson: Anders Blom - anders.blom@vgregion.se

Buffertförådslista över kontaktpersoner, leveransdagar mm