NF-walker

NF-Walker är ett kombinerat gå- och ståhjälpmedel som kräver täta uppföljningar för att fungera optimalt. Vanligtvis görs 3-4 st uppföljningar årligen.

Utprovningar och uppföljningar görs tillsammans med hjälpmedelskonsulent och representant från Made for Movement, och sker alltid på hjälpmedelscentralen.

Närvarande vid dessa tillfällen är alltid behandlingsansvarig förskrivare, förälder och/eller personal.

 

Inför utprovning av NF-Walker till ny patient:

-Behandlingsansvarig förskrivare skickar en arbetsorder för konsultation och skriver under ”önskad åtgärd” utprovning av NF-Walker.

-Förskrivaren fyller i samtliga av patientens aktuella mått på måttprotokollet, detta mailas i god tid innan bokat besök till ansvarig hjälpmedelskonsulent.

-Ansvarig hjälpmedelskonsulent samordnar/bokar tid med förskrivare och representant från Made for Movement.

-Förskrivaren ansvarar för att kalla patienten och vid behov även boka tolk.

-Utprovning av NF-Walker beräknas ta ca 2 timmar.

-Första uppföljningen görs efter 1 månad och därefter med jämna intervall om 3-4 månader.

 

Inför Uppföljning av NF-Walker

-Uppföljning av NF-Walker görs 1-4 gånger/år, beroende på hur mycket patienten växer

-Behandlingsansvarig förskrivare skickar en arbetsorder för konsultation och skriver under ”önskad åtgärd” uppföljning av NF-Walker.

-Ansvarig hjälpmedelskonsulent samordnar/bokar tid med förskrivare och representant från Made for Movement

-Förskrivaren ansvarar för att kalla patienten och vid behov även boka tolk.

-Uppföljning av NF-Walker beräknas ta 1-2 timmar.

-Om det mellan uppföljningarna är så att NF-Walker inte fungerar för patienten, kontaktar behandlingsansvarig förskrivare hjälpmedelskonsulent som i sin tur kontaktar representant för Made for Movement.

-Om något går sönder, eller liknande, på NF-Walker mellan uppföljningarna lägger behandlingsansvarig förskrivare en arbetsorder för avhjälpande underhåll.