Sortimentsöversikter

Vi erbjuder ett heltäckande leverantörsneutralt sortiment av hjälpmedel. Sortimentet är framtaget i samarbete med sortimentsgrupper som består av förskrivare och medarbetare från Hjälpmedelscentralen. Sortimentet är förankrat i Hjälpmedelsforum

Under respektive rubrik nedan finns sortimentsöversikter för de områden där det finns ett genomgånget och/eller upphandlat sortiment.

Hjälpmedlen delas in i följande produktområden:
04 Hjälpmedel för personlig medicinsk behandling

09 Personlig vård

12 Hjälpmedel vid förflyttning

18 Hjälpmedel för anpassning av bostäder och andra lokaler

22 Hjälpmedel för kommunikation och information

24 Hjälpmedel för hantering och transport av produkter


Information om de olika produktområdena finns i Handbok för förskrivning av personliga hjälpmedel