Inför utprovning

  • Förskrivare lägger en arbetsorder på konsultation och skriver, under felbekrivning, utprovning av NF-walker
  • Förskrivare fyller i måttprotokoll  
  • Förskrivare faxar/mailar in måttprotokoll till Hjälpmedelscentralen. Skriv arbetsordens beställningsnummer på blanketten
  • Hjälpmedelskonsulent samordnar/bokar tid med förskrivare och representant för Made for Movement
  • Hjälpmedelskonsulent registrerar, efter utprovningen, walkern på patienten
  • Förskrivare ansvarar för att kalla patienten och eventuell tolk

 

Produktkonsulent Marie Backlund marie.backlund@vgregion.se