Nyregistrering och ändring av behörighet

Villkor och instruktioner för ansökan om tillgång till webSESAM

OBS! Beställning av produkter för stomi, diabetes, SÄRNÄR och inkontinens görs i Sesam LMN. Du hittar mer information här

  • Ansökan ska ske via ansökningsblankett som finns längst ner på denna sida.
  • Ansökan ska vara påskriven av din avdelningschef eller motsvarande.
  • Samtliga obligatoriska fält (markerade med *) måste vara ifyllda - annars returneras blanketten till ansvarig chef för komplettering.
  • Blanketten fylls i, skrivs ut, skrivs under och skannas för att sedan mailas till info.hmc@vgregion.se  
  • Anmäl alltid via blanketten all förändring (t.ex. tjänstledighet, namnbyte, byte av arbetsplats) och anmäl även alltid när anställning upphör med hjälp av blanketten.
  • Ingen efterkontroll utförs av vad du beställer i webSESAM utan du har själv som beställare ansvaret.
  • Användarnamn och lösenord skall förvaras på ett säkert sätt för att undvika att någon obehörig får tillträde till webSESAM.
  • Användarnamn och lösenord får ej sparas i inloggningsfunktionen.
  • Efter att du registrerats som användare i webSESAM (normalt ca 1 vecka) skickas användarnamn per e-post.
  • Om du glömt ditt lösenord, klicka på länken "Glömt ditt lösenord?" i inloggningsvyn till webSESAM. Fungerar inte det, kontakta webSESAM-supporten.

   Ifylld blankett signeras, skannas in och mailas till        info.hmc@vgregion.se 

Förfrågan om vårdgivarspecifik systemförändring

Hjälpmedelsforums representant kan ställa förfrågan om vårdgivarspecifika systemändringar i webSESAM. 

Processbeskrivning och blankett för ansökan