Allround- och aktivrullstolar med avtagbara benstöd

Om utbildningen

Utbildningen ingår i Hjälpmedelscentralens Basutbud. 
Förskrivare hos vårdgivare med avtal deltar utan kostnad vid utbildningstillfället. 

Utbildningen genomförs på Hjälpmedelscentralen
i Borås, Mölndal, Skövde och Uddevalla. 

Välkommen till en utbildning om allround- och aktivrullstolar med avtagbara benstöd i sortiment. Målet är att du genom utbildningen ska få ökad färdighet i att förskriva och anpassa de vanligast förekommande allround- och aktivrullstolarna med avtagbara benstöd.

Vad får du lära dig?

  • Grundläggande teoretiska kunskaper om allround- och aktivrullstolar med avtagbara benstöd i sortiment.
  • Fördjupade teoretiska kunskaper om Cross 5/6 och Panthera S3 Swing - deras egenskaper, inställningsmöjligheter och tillbehör
  • Praktiskt få genomföra de vanligaste anpassningarna och inställningarna på Cross 5/6 och Panthera S3 Swing.
  • Rutiner kring förskrivning av manuella rullstolar.

Vilka delar består utbildningen av?

  • Föreläsningar och presentationer av hjälpmedelskonsulenter och leverantörer.
  • Praktiskt moment, mekning.
  • Diskussion och erfarenhetsutbyte.

Vem vänder sig utbildningen till?
Förskrivare av manuella rullstolar med grundläggande förskrivarkunskaper.

Utbildare
Hjälpmedelskonsulenter på respektive hjälpmedelscentral och representanter från leverantörer; Etac och Panthera.