Komfortrullstolar

Om utbildningen

Om utbildningen

Utbildningen ingår i Hjälpmedelscentralens Basutbud. 
Förskrivare hos vårdgivare med avtal deltar utan kostnad vid utbildningstillfället. 

Utbildningen genomförs på Hjälpmedelscentralen
i Borås, Mölndal, Skövde och Uddevalla. 

Välkommen till en utbildning om komfortrullstolar i sortiment.
Målet är att du genom utbildningen ska få ökad färdighet i att förskriva och anpassa de vanligast förekommande komfortrullstolarna.

Vad får du lära dig?

  • Grundläggande teoretiska kunskaper om komfortrullstolar i sortiment.
  • Fördjupade teoretiska kunskaper om Azalea och HD Balance - deras egenskaper, inställningsmöjligheter och tillbehör.
  • Praktiskt få genomföra de vanligaste anpassningarna och inställningarna på Azalea och HD Balance.
  • Rutiner kring förskrivning av manuella rullstolar.

Vilka delar består utbildningen av?

  • Föreläsningar och presentationer av hjälpmedelskonsulenter och leverantörer.
  • Praktiskt moment, mekning.
  • Diskussion och erfarenhetsutbyte.

Vem vänder sig utbildningen till?
Förskrivare av manuella rullstolar med grundläggande förskrivarkunskaper.

Utbildningsansvariga
Carolina Hultman och Åsa Malmsten, hjälpmedelskonsulenter på Hjälpmedelscentralen.

Utbildare
Hjälpmedelskonsulenter på respektive hjälpmedelscentral och representanter från leverantörer; Invacare och HD Rehab.

 

Inbjudan Komfortrullstolar

Administrativ koordinator