Beställning av ny, ej rekonditionerad produkt

Förskrivaren kan begära att en ny, ej rekonditionerad produkt ska levereras under förutsättning att följande kriterier är uppfyllda:

När en patients funktionsnedsättning har ett känt, kraftigt slitage på produkten, vilket kan innebära en patientsäkerhetsrisk.

Denna typ av beställning kan endast göras efter kontakt med hjälpmedelskonsulent.

Gör så här:
Fyll i och bifoga en ifylld generell kundorder, hittar du under *Rutiner, Information och blanketter

Registrera därefter en konsultationsarbetsorder, bifoga den generella kundordern. Skriv vilka tider det är lättast att nå dig på telefon och aktuellt telefonnummer i konsultationsarbetsordern. Hjälpmedelskonsulent kontaktar därefter dig på telefon för att gå igenom beställningen. Därefter registrerar hjälpmedelskonsulenten beställningen i Sesam.