Epilepsilarm (Distans)

Om utbildningen

Digital utbildning ges i Lärplattformen och genomförs på egen hand. Ingår i avtal för förskrivare.

Välkommen till en utbildning om att förskriva epilepsilarm och få en översikt över aktuellt sortiment. Utbildningen är webb-baserad och genomförs på egen hand, utan lärarstöd. Du behöver en dator med högtalare och konto i Lärplattformen. Du behöver bli tilldelad utbildningen av admininstratör.

Vad får du lära dig?

 • Vad ett epilepsilarm är och inte är
 • När ett epilepsilarm kan göra nytta och varför
 • När ett epilepsilarm inte är det som löser problemet
 • Vilken information som förskrivaren behöver inför en förskrivning
 • Det stöd som kan ges vid utprovning/förskrivning

Målet är att du efter utbildningen:

 • Förstår när ett epilepsilarm ger bra stöd
 • Vet hur ett epilepsilarm kan se ut och hur det används
 • Har förmåga att från patienten inhämta rätt information inför en förskrivning/utprovning
 • Hittar rätt information om aktuellt sortiment
 • Vet vilket stöd hen kan få inför val av produkt
 • Känner till olika aspekter av Hjälpmedelscentralens arbete med sortimentet och produkterna i sortiment

Vilka delar består utbildningen av?

 • Förskriva ep-larm
 • Patientfall
 • Sortimentsöversikt
 • Ep-larm i sortiment
 • Sortimentsarbete i VGR
 • Test
 • Utvärdering
 • Extramaterial: Filmklipp från leverantör, informationsmaterial på 1177/vårdhandbok

 Vem vänder sig utbildningen till?

Utbildningen vänder sig till dig som förskriver eller ska börja förskriva epilepsilarm. Förkunskaper: Leg. sjuksköterska. Grundläggande kunskap som förskrivare.