Introduktion av Hjälpmedelscentralen

Om utbildningen

Är du ny förskrivare av hjälpmedel? Eller har du arbetat ett tag och vill ta del av information och nyheter som utvecklar vårt samarbete? Då är du välkommen till en introduktion på Hjälpmedelscentralen!

Introduktionen, kan beställas för genomförande i Borås, Mölndal, Skövde eller Uddevalla. Det kan också vara möjligt att få en presentation genom ett digitalt besök. Vi försöker skräddarsy tillfället efter era aktuella behov.

Vid behov kan ni kombinera introduktionen med annat besök såsom Visning efter upphandling eller genomgång av någon del av sortimentet.

Vad får du lära dig?

  • Hur Hjälpmedelscentralens uppdrag kompletterar ditt uppdrag som förskrivare. Vilka avtal som finns och vilka tjänster som erbjuds. Du får information om konsultationsprocessen, leveransprocessen, underhållsprocessen och utbildningsprocessen, kundtjänst, produktteam och vilka yrkeskategorier som arbetar på Hjälpmedelscentralen.
  • Hur det fungerar när du bokar med oss, tas emot i receptioner och väntrum och utprovningsrum, vad som skiljer vid konsultation digitalt och på plats, vad expertstödet kan bistå med genom de verkstäder vi har och hur du kan ta del av och påverka utbudet av utbildning.
  • Hur du orienterar dig på webbplatsen och tips och rutiner som kan underlätta när du förskriver hjälpmedel.

OBS! Kunskap i beställningssystemet webSesam ingår inte.

  • Hur du kan agera för att främja återanvändning, miljö och kostnadseffektivitet. Du får en inblick i hur det fungerar med sortimentsöversikter, sortiment i lager och upphandling.

Vilka delar består utbildningen av?

  • Presentation och möjlighet till dialog och att ställa dina frågor
  • Om på plats möjlighet att besöka ”hemma-centralens” lokaler, få en rundtur.

Förbered dig gärna genom att ta med dina frågor, du kan skicka till utbildaren i förväg. Ta del av: www.vgregion.se/hjalpmedel

Beställ uppdragsutbildning

Här kan du lämna önskemål om uppdragsutbildning.