Specialanpassning av hjälpmedel

Om utbildningen

Utbildningen ingår i Hjälpmedelscentralens Basutbud.
Förskrivare hos vårdgivare med avtal deltar utan kostnad vid utbildningstillfället.

Utbildningen genomförs som en digital heldagsutbildning varje termin

Välkommen till digital utbildning om specialanpassning av hjälpmedel.
Målet är att du som förskrivare ska få ökade kunskaper om specialanpassning av hjälpmedel och arbetsgången vid utförande av specialanpassning. Dagen innehåller både teoretiska föreläsningar och gruppdiskussioner, där vi utbyter erfarenheter och övar på att genomföra specialanpassningsanvisningens delar utifrån olika patientfall.

Vad får du lära dig?

  • Specialanpassning - en del av samarbetsavtalet
  • Lagar och föreskrifter om specialanpassning
  • Definition anpassning och specialanpassning
  • Exempel på specialanpassningar
  • Arbetsgången vid specialanpassning
  • Anvisning för specialanpassning

Vilka delar består utbildningen av?

  • Föreläsning av konsultationstekniker och hjälpmedelskonsulent
  • Diskussioner och erfarenhetsutbyte
  • Grupparbete om specialanpassningsanvisningens olika delar utifrån patientfall 

Vem vänder sig utbildningen till?

Förskrivare med grundläggande förskrivarkunskaper

Utbildare

Hjälpmedelscentralens expertstöd

Administrativ koordinator